Waaruit bestaat de rijopleiding?
 

  • Bediening van het voertuig

 

  • Alle rijtechnieken

 

  • Alle basishandelingen in het verkeer

 

  • Alle maneuvers zoals gevraagd op het examen

 

  • Alle controles en voorbereidingen voor het examen

 

  • Alle hogere orde vaardigheden: veiligheid, risicoperceptie, verkeersinzicht, defensief rijden, besluitvaardigheid, sociaal rijgedrag

 

Een reeks rijlessen bestaat uit een combinatie van bovenstaande onderdelen, maar uiteraard staan de noden van de leerling centraal. Dit wil zeggen dat er enerzijds extra aandacht kan worden besteed aan de handelingen en technieken die de leerling nog niet zo goed onder de knie heeft. Anderzijds kan er meteen verder worden gebouwd op reeds gekende zaken.

Praktijkles
2 uur

€ 80

Begeleiding praktijkexamen

€ 80

 
→ Stagerichtlijnen
→ Info voor het praktijkexamen

Vormingsmomenten 

voor rijbegeleiders

Wil je iemand bijstaan in het behalen van zijn rijbewijs? Volg dan een vormingsmoment bij VertoDrive. Na een opleiding van slechts 3 uur help jij zelfzeker anderen op weg! 

De opleiding voor begeleiders is erop gericht om inzicht te krijgen in het leerproces van de kandidaat autobestuurder. Je krijgt tijdens de cursus praktische tips om het leren rijden op een veilige en effectieve manier aan te pakken. Het begeleidersattest dat je na de cursus ontvangt blijft 10 jaar geldig.

Opleiding
3 uur

€ 20

 
 

Heb je al jouw definitief rijbewijs?

Ook personen met een definitief rijbewijs kunnen een beroep doen op Vertodrive. Heb je nog wat moeite met het rijden op snelwegen? Lukt het parkeren niet zo goed? Wil je overschakelen van rijbewijs geldig voor automaat naar rijbewijs geldig voor manuele versnellingsbak? Heb je een andere vraag? Ik geef je nog dat laatste duwtje in de rug.