Waaruit bestaat de rijopleiding?
 

  • Bediening van het voertuig

 

  • Alle rijtechnieken

 

  • Alle basishandelingen in het verkeer

 

  • Alle maneuvers zoals gevraagd op het examen

 

  • Alle controles en voorbereidingen voor het examen

 

  • Alle hogere orde vaardigheden: veiligheid, risicoperceptie, verkeersinzicht, defensief rijden, besluitvaardigheid, sociaal rijgedrag

 

Een reeks rijlessen bestaat uit een combinatie van bovenstaande onderdelen, maar uiteraard staan de noden van de leerling centraal. Dit wil zeggen dat er enerzijds extra aandacht kan worden besteed aan de handelingen en technieken die de leerling nog niet zo goed onder de knie heeft. Anderzijds kan er meteen verder worden gebouwd op reeds gekende zaken.

 

Voor rijlessen en examenbegeleidingen die plaatsvinden na 31/12/2021 geldt het tarief van €100 per rijles/examenbegeleiding

Vertodrive levert geen attesten af om na 20 uur rijles zelfstandig te mogen rijden zonder begeleider. Ook wanneer je 2x niet geslaagd zou zijn voor het praktisch rijexamen, ben je verplicht om bijkomend 6 uur rijles te nemen in een erkende rijschool.

Praktijkles
2 uur

€ 90

Begeleiding praktijkexamen

€ 90

 

Heb je al jouw definitief rijbewijs?

Ook personen met een definitief rijbewijs kunnen een beroep doen op Vertodrive. Heb je nog wat moeite met het rijden op snelwegen? Lukt het parkeren niet zo goed? Wil je overschakelen van rijbewijs geldig voor automaat naar rijbewijs geldig voor manuele versnellingsbak? Heb je een andere vraag? Ik geef je nog dat laatste duwtje in de rug.

Vertodrive rijbewijs.jpg
 
 

Theoretisch examen

Bij een aantal jonge mensen verloopt het theoretisch examen niet naar wens. Mocht het nodig in jouw geval, dan kan ik jou dat laatste duwtje in de rug geven om te slagen en met de praktijk van het autorijden een goede start te maken.